Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадена Заповед на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 7 August 2023, 15:09
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 273 Last changed: 15:10:29, 07 August 2023