Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадена Заповед на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 8 December 2023, 16:23
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 99 Last changed: 16:24:04, 08 December 2023