Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Posted on: Thursday, 22 February 2024, 15:25
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 183 Last changed: 15:26:20, 22 February 2024