Съобщение до Стоян Георгиев за възстановяване на собствеността върху НПИ в с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 27 October 2021, 00:00
Valid till: Wednesday, 10 November 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 206 Last changed: 12:23:54, 27 October 2021