Съобщение до Тодорка Стоянова, Ташина Георгиева и Росен Жечков за оттегляне на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ по КК на гр.Бургас и землище на кв.Долно Езерово

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 30 July 2021, 00:00
Valid till: Thursday, 12 August 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 619 Last changed: 14:42:14, 30 July 2021