Съобщение до Василка Георгиева и Иванка Димитрова за издадена ЗАповед за изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 10 February 2021, 00:00
Valid till: Wednesday, 24 February 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 994 Last changed: 15:11:22, 11 February 2021