Съобщение до Венцислав Караджов, Мартин Караджов, Йорданка Гюрчева-Караджова и Кирил Кръстев за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Банево

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 5 February 2021, 00:00
Valid till: Thursday, 18 February 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1133 Last changed: 09:37:08, 05 February 2021