Съобщение до Веселин Райков във връзка с подадено заявление за изменение на плана на ПНИ в землище на кв.Банево

Posted on: Thursday, 8 April 2021, 00:00
Valid till: Thursday, 22 April 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1115 Last changed: 16:31:41, 08 April 2021