СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „ЛЕВСКИ“ №32, ГР. БУРГАС

Font size: A A A back
Posted on: Tuesday, 02 March 2021
Valid till: Monday, 15 March 2021
Download as PDFDownload as PDF Views: 286 Last changed: 10:38:51, 02 March 2021