Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ж.к.Възраждане, ж.р.Меден Рудник, кв.Сарафово, ж.к.Лазур, ПЗ „Юг-Запад“,

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 1 February 2021, 00:00
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 1111 Last changed: 14:44:08, 01 February 2021