Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в пИ с идентификатор 07079.608.330 и сгради с идентификатор 07079.608.330.1, 07079.608.330.2, 07079.608.330.3, 07079.608.330.4, 07079.608.330.5 по КК гр. Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 20 May 2022, 16:58
Valid till: Friday, 3 June 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 132 Last changed: 17:02:53, 20 May 2022