СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ II-364, III-365 и XXI-380 в кв.50 по плана на кв.„Рудник-Черно море“, гр.Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 1 December 2021, 00:00
Valid till: Wednesday, 15 December 2021, 18:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 167 Last changed: 10:07:53, 01 December 2021