Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ III-7289, УПИ IV-7291, УПИ V-202, УПИ и УПИ X-7299 в кв.49 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, на ПИ с идентификатори 07079.614.198, 07079.614.201, 07079.614.202 и 07...

Posted on: Monday, 22 April 2024, 14:11
Valid till: Monday, 6 May 2024, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 134 Last changed: 14:13:37, 22 April 2024