Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ по плана на ЦГЧ, по КККР на гр.Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 15 September 2023, 15:53
Valid till: Friday, 29 September 2023, 15:53
Download as PDFDownload as PDF Views: 242 Last changed: 15:54:30, 15 September 2023