СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ X-5524, 5525, 5526, КВ.14 С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.617.106 ПО КК НА ГР. БУРГАС, ПО ПЛАНА НА К/С „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ №71

Posted on: Tuesday, 2 March 2021, 00:00
Valid till: Monday, 15 March 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1011 Last changed: 16:25:32, 02 March 2021