Съобщение до всички собственици и ностиели на ограничени вещни права по плана ж.р."Меден РУдник", местност "Ъгъла" и по плана на ПЗ "Север"

Posted on: Friday, 12 March 2021, 00:00
Valid till: Monday, 12 April 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1227 Last changed: 10:23:30, 12 March 2021