Съобщение до всички собственици на ПИ с идентификатор по плана на ж.к."Братя Миладинови" за издадено разрешение

Font size: A A A back
Posted on: Tuesday, 20 April 2021, 00:00
Valid till: Tuesday, 4 May 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 971 Last changed: 13:37:49, 23 April 2021