Съобщение до всички собственици на самостоятелни обекти и носители на ограничени вещни права в сграда находяща се в бл.31, ж.к."Славейков" за издадено разрешение за строеж

Font size: A A A back
Posted on: Thursday, 30 June 2022, 16:35
Valid till: Thursday, 14 July 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 117 Last changed: 16:42:45, 30 June 2022