Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I в кв.59, по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас,

Posted on: Monday, 20 March 2023, 10:21
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 350 Last changed: 10:23:11, 20 March 2023