Съобщение до всички заинтересовани за издадено разрешение за промяна на предназначението за обект по КККР на гр.Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Thursday, 30 June 2022, 16:43
Valid till: Thursday, 14 July 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 134 Last changed: 16:47:33, 30 June 2022