Съобщение до заинтересовани лица за изготвен проект за ПУП-ПЗ за ПИ 149.55 и ПИ 149.58 по плана на с.о.“Сухото дере“, землище на с.Изворище

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 14 September 2022, 10:12
Valid till: Wednesday, 28 September 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 357 Last changed: 10:14:57, 14 September 2022