Съобщение до заинтересовани собственици за одобрен проект за ПУП-ПЗ по КК на гр.Бургас, /бивша местност „Каменица“/, землище „Меден Рудник“

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 15 August 2022, 15:13
Valid till: Monday, 29 August 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 129 Last changed: 15:15:08, 15 August 2022