Съобщение до всички заинтересовани собственици е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ „Меден Рудник“, гр.Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 30 January 2023, 10:27
Valid till: Monday, 13 February 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 117 Last changed: 10:33:25, 30 January 2023