Съобщение към всички заинтересовани лица–собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на общината

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 24 February 2021
Valid till: Wednesday, 10 March 2021

Файлове:

Наемни цени.pdf
Номер: Наемни цени.pdf
Дата: 24.02.2021 / 13:51

Пасища и ливади, определени за индивидуално ползване.pdf
Номер: Пасища и ливади, определени за индивидуално ползване.pdf
Дата: 24.02.2021 / 13:51

Комплект документи.pdf
Номер: Комплект документи.pdf
Дата: 24.02.2021 / 13:51

Download as PDFDownload as PDF Views: 238 Last changed: 13:59:51, 24 February 2021