Съобщение на Община Бургас относно пазарната цена на еднократно обезщетение за сервитута на обект: „Външен водопровод до УПИ I-18, масив 42, местност „Яката“, кв. „Рудник“,

Font size: A A A back
Posted on: Tuesday, 23 March 2021, 00:00
Valid till: Tuesday, 6 April 2021, 00:25
Download as PDFDownload as PDF Views: 1111 Last changed: 15:01:04, 23 March 2021