Съобщение на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ по плана на местност „Мочура“, землище на кв. Банево

Posted on: Tuesday, 21 March 2023, 00:00
Valid till: Tuesday, 4 April 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 320 Last changed: 10:02:04, 21 March 2023