Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Решения на Общински съвет Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 27 March 2023, 10:50
Valid till: Monday, 10 April 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 308 Last changed: 10:51:57, 27 March 2023