Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 30 January 2023, 10:34
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 188 Last changed: 10:35:16, 30 January 2023