Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Tuesday, 23 May 2023, 15:38
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 244 Last changed: 16:18:59, 23 May 2023