Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 7 August 2023, 15:10
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 286 Last changed: 15:11:23, 07 August 2023