Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 8 December 2023, 16:24
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 202 Last changed: 16:24:51, 08 December 2023