Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Posted on: Thursday, 22 February 2024, 15:24
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 156 Last changed: 15:25:42, 22 February 2024