Съобщение за издадена Заповед №1536/22.05.2023г. на Зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ИПУП)

Posted on: Tuesday, 6 June 2023, 16:38
Valid till: Tuesday, 20 June 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 396 Last changed: 16:39:51, 06 June 2023