Съобщение за издадени заповеди разрешения да се изработи ПУП-ПРЗ за КК Бургас, землище Меден Рудник, с.Твърдица, в.з. "Росенец" и с.Маринка

Font size: A A A back
Posted on: Tuesday, 2 March 2021, 00:00
Valid till: Monday, 15 March 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1187 Last changed: 16:52:09, 02 March 2021