Съобщение за издадени заповеди с които се разрешава изработването на проект за ПУП-ПРЗ по ПНИ на с.о."Острица-1", землище кв.Банево, по КК на гр.Бургас, кв.Сарафово, кв.Черно море, кв.Рудник и землище с.Твърдица

Font size: A A A back
Posted on: Tuesday, 9 March 2021, 00:00
Valid till: Friday, 9 April 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1136 Last changed: 11:40:43, 09 March 2021