Съобщение за издадени заповеди с разрешения за изработване на проекти за изменение на ПУП-ПРЗ по плана ж.р."Меден РУдник", местност "Ъгъла" и по плана на ПЗ "Север"

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 12 March 2021, 00:00
Valid till: Monday, 12 April 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 855 Last changed: 10:20:48, 12 March 2021