Съобщение за издадени заповеди с разрешения за изработване на ПУП-ПУР по плана на ПЗ "Юг-Изток" и по плана на кв.Славейков

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 5 September 2022, 11:42
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 190 Last changed: 11:44:37, 05 September 2022