Съобщение за издадени заповеди за разрешаване на изработване на проекти за изменение на ПУП-ПРЗ - с.Маринка, ж.к.Братя Миладинови, Лесопарк Росенец, с.Брястовец, бивша местност "Хаджиева нива" и кв.Крайморие

Posted on: Thursday, 11 February 2021, 00:00
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 1091 Last changed: 16:40:15, 11 February 2021