Съобщение за издадени заповеди за разрешения за изработване на проект ПУП-ПРЗ за местност "Лозята", кв.Банево, по пана ПЗ Юг-Запад, кв.Сарафово, с.о."Бизес парк", кв.Ветрен, зона 13/Смф по ОУП, ж.к.Лазур, кв.Крайморие, гр.Българово, кв.Банево...

Posted on: Friday, 26 February 2021, 00:00
Valid till: Saturday, 26 February 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1466 Last changed: 15:31:02, 26 February 2021