Съобщение за издадено разрешение за издадено разрешение за строеж № О-112/09.08.2022г. за обект: „Комплекс от многофамилни жилищни сгради-етапно строителство: ...

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 17 August 2022, 15:59
Valid till: Wednesday, 31 August 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 237 Last changed: 16:00:48, 17 August 2022