Съобщение за издадено Решение №1784/09.06.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 22 June 2022, 00:00
Valid till: Wednesday, 6 July 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 174 Last changed: 14:11:49, 22 June 2022