СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 27 August 2021
Valid till: Friday, 10 September 2021
Download as PDFDownload as PDF Views: 301 Last changed: 10:38:23, 27 August 2021