Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ по плана на ж.к."Възраждане"

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 25 May 2022, 10:58
Valid till: Wednesday, 8 June 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 227 Last changed: 11:01:59, 25 May 2022