СЪобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.6 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас

Posted on: Tuesday, 23 March 2021, 00:00
Valid till: Friday, 5 March 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1406 Last changed: 12:17:52, 23 March 2021