СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП –ПРЗ ЗА УПИ VII-838 В КВ.24 ПО ПЛАНА НА КВ. „САРАФОВО“

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 6 July 2022, 00:00
Valid till: Wednesday, 20 July 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 144 Last changed: 14:09:11, 06 July 2022