Съобщение за обнародвани в ДВ съобщения за изменения на действащи план-схеми в Приморски парк, ж.к.Славейков, с.Маринка

Posted on: Wednesday, 18 January 2023, 17:00
Valid till: Wednesday, 1 February 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 330 Last changed: 17:05:37, 18 January 2023