Съобщение за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ "Юг-запад"

Posted on: Monday, 8 February 2021, 00:00
Valid till: Sunday, 21 February 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 999 Last changed: 08:57:09, 08 February 2021