Съобщение за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ж.р."Меден Рудник"

Posted on: Monday, 8 February 2021, 00:00
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 1069 Last changed: 17:10:23, 08 February 2021