Съобщение за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-8, кв.142, зона „Районен Център“, по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас

Posted on: Wednesday, 10 February 2021, 00:00
Valid till: Wednesday, 24 February 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1169 Last changed: 12:29:25, 19 February 2021