Съобщение за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ж.к."Изгрев"

Font size: A A A back
Posted on: Thursday, 22 April 2021, 00:00
Valid till: Saturday, 22 May 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1216 Last changed: 13:33:58, 23 April 2021